שכונה 3 מגרשים 60-56 - ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 313/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 3 מגרשים 60-56 - ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 313/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התוכנית מהווה שינוי ייעוד שטח אזור מגורים לשטח למבנים ומוסדות ציבור במגרשים 56-60 בשכונה 3 בערערה בנגב.

עיקרי ההוראות:
? שינוי ייעוד מגרשים - 56-57-58-59-60- מאזור מגורים לשטח למבנים ומוסדות ציבור.
? קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
? קביעת שטחי הבנייה המרביים למבנים ומוסדות ציבור עד 85% שטח עיקרי.
? קביעת התכליות והשימושים.
? קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 202850
קואורדינטה Y 562700
מגרשים 56-60 שכ' 3 ערערה בנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100083חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/2012
לא הוגשו התנגדויות12/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4205. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/04/2012
פרסום להפקדה בעיתונים20/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה19/03/2012
קבלת תכנית15/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/07/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית