שכונה 3 - מגרש 20 חורה

תוכנית 7/ 03/ 382/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 3 - מגרש 20 חורה
מספר: 7/ 03/ 382/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת 6 יח"ד באזור מגורים א' ע"י הגדלת אחוזי הבנייה ושינוי בקווי הבניין.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת שטחי הבנייה המרביים במגרש לאזור מגורים א' ל- 950 מ"ר מתוכם 830 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
2. קביעת התכליות והשימושים.
3. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
4. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
5. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
מגרש 20 בשכונה 3
קואורדינטה מערב מזרח - Y 578/100
קואורדינטה דרום צפון - X 194/075

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400015חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 382שכונה 3 חורהשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4025. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות08/01/2008תאריך פרסום: 08/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5759. עמוד: 1347. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים28/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה15/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/06/2007
קבלת תכנית05/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800324/03/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים85130/01/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200701015/10/2007