שכונה 3, 6 תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 267

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 3, 6 תל שבע
מספר: 7/ 03/ 267
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח לאזור מגורים הכולל 114 מגרשים לבניה פרטית,
מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דריכם וחניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2חלק
13חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/08/1980תאריך פרסום: 07/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2649. עמוד: 2209. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים03/08/1980תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית16/06/1980
פרסום להפקדה ברשומות13/03/1980תאריך פרסום: 13/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2612. עמוד: 1252. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/1980תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1980.
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1979
קבלת תכנית24/12/1979