שכונה 30 - מגרש 37 כסייפה

תוכנית 7/ 03/ 320/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 30 - מגרש 37 כסייפה
מספר: 7/ 03/ 320/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי הבנייה באזור מגורים א' ל- % 100 משטח המגרש ושינוי קווי הבניין במגרש.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת שטחי הבנייה המרביים במגרש לאזורי מגורים א' ל- 1000 מ''ר
מתוכם 920 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
2. קביעת התכליות והשימושים.
3. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
4. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
5. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפהכסייפה

תיאור המיקום:
שכונה 30
בית מס' 37
קואורדינאטה מערב מזרח- Y 573/200
קואורדינאטה דרום צפון - X 208/100

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100076חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 248/ 2תכנית מיתאר כסייפהשינוי
תוכנית7/ 03/ 320/ 1שכונה 30 - כסייפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/2008תאריך פרסום: 28/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5781. עמוד: 2119. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים01/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית19/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4287. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה בעיתונים10/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/11/2006
קבלת תכנית24/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701119/11/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים79431/08/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700326/03/2007