שכונה 36 תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 359

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 36 תל שבע
מספר: 7/ 03/ 359
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח לאזור מגורים הכולל 71 מגרשים לבניה פרטית,
מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3151. עמוד: 962. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים07/02/1988תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית14/12/1987
פרסום להפקדה ברשומות06/09/1987תאריך פרסום: 06/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3478. עמוד: 2384. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/1987תאריך פרסום בעיתון: 26/07/1987.
החלטה בדיון בהפקדה22/06/1987
קבלת תכנית23/04/1987