שכונה 37-38 תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 352

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 37-38 תל שבע
מספר: 7/ 03/ 352
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעודי הקרקע כמסומן בתשריט,
חלוקת מגרשים וקביעת מגבלות בהתאם לתקנון התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/06/1989תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1989.
פרסום לאישור ברשומות15/06/1989תאריך פרסום: 15/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3669. עמוד: 3355. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית09/01/1989
פרסום להפקדה ברשומות29/05/1987תאריך פרסום: 29/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3454. עמוד: 1737. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/1987תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1987.
החלטה בדיון בהפקדה06/04/1987
קבלת תכנית09/03/1987