שכונה 38 - מגרש 70 תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 352/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 38 - מגרש 70 תל שבע
מספר: 7/ 03/ 352/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת המצב הקיים במגרש של אזור מגורים א' ע"י הגדלת שטח המגרש וללא שינוי בשטחי הבניה העיקריים ומספר יחידות הדיור אך עם הגדלת השטחים המותרים למבני עזר.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע של חלק מדרך משולבת לאזור מגורים א' ולשביל.
ב. הגדלת השטח המותר המיועד לחניה מ- 18 מ"ר ל- 50 מ"ר.
ג. קביעת התנאים למתן היתרי בניה וקווי הבנין במגרש.
ד. קביעת המועד למימוש התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
מגרש 70 בשכונה 38

קואורדינטה X 186000
קואורדינטה Y 572350

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100059חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 352שכונה 37-38 תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1767. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון באישור תכנית04/08/2008
פרסום להפקדה בעיתונים11/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2008תאריך פרסום: 28/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5781. עמוד: 2118. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/02/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/03/2007
קבלת תכנית12/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800704/08/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים86511/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700806/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה