שכונה 4 - מגרש 54 חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 4 - מגרש 54 חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטחי הבנייה המרביים במגרש והסדרת קווי הבניין בהתאם לבינוי הקיים.

עיקרי ההוראות:
- קביעת שטחי הבנייה המרביים למגורים ל 924 מ"ר מתוכם 800 מ"ר עיקרי.
- קביעת התכליות והשימושים המותרים.
- קביעת הנחיות זכויות ומגבלות בנייה.
- קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
- שינויי קווי הבניין וקביעת 5 יח"ד במגרש.
- קביעת הנחיות למתן היתרי בנייה.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
מגרש 54 בשכונה 4
קואורדינטה מערב מזרח- Y 578/300
קואורדינטה דרום צפון - X 194/700

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100556חלק52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 6יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים א' וקביעת הנחיות בניה. שכונה 4שינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3352. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 898. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה09/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/03/2007
קבלת תכנית20/03/2007