שכונה 4, 5 תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 378

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 4, 5 תל שבע
מספר: 7/ 03/ 378
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים
על ידי קביעת יעודי קרקע מתאימים וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100057חלק
100059חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/06/1990תאריך פרסום: 11/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3773. עמוד: 3078. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים27/05/1990תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית12/03/1990
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/1990תאריך פרסום בעיתון: 04/01/1990.
פרסום להפקדה ברשומות25/12/1989תאריך פרסום: 25/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3729. עמוד: 1251. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון בהפקדה22/11/1989
קבלת תכנית22/05/1989