שכונה 4-5 מגרש 1+2 תל שבע

תוכנית 7/ מק/ 2524

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 4-5 מגרש 1+2 תל שבע
מספר: 7/ מק/ 2524
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקת מגרשים כפי שמסומן בתשריט
לפי תיקון 43 סעיף 62 א (א) (1) לחוק התכנון והבניה.
2. שינוי קוי בניין כמסומן בתשריט
לפי תיקון 43 סעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100057חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 378שכונה 4, 5 תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/11/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה29/10/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/03/2007