שכונה 41 כסייפה

תוכנית 7/ 02/ 248/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה 41 כסייפה
מספר: 7/ 02/ 248/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית בספר בשכונה 41
כסיפה ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת מגבלות
והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
כסייפה שכונה 41
גושים: 100076 חלקות: פ-134, מ-72

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100076חלק19, 28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/09/1996תאריך פרסום: 08/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4440. עמוד: 4691. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים02/09/1996תאריך פרסום בעיתון: 02/09/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית10/06/1996
פרסום להפקדה ברשומות17/03/1996תאריך פרסום: 17/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4392. עמוד: 2365. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 11/03/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/02/1996
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1996
קבלת תכנית02/07/1995