שכונה 45-46 כסייפה

תוכנית 7/ 03/ 348

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 45-46 כסייפה
מספר: 7/ 03/ 348
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעודי הקרקע כמסומן בתשריט ,
חלוקת מגרשים וקביעת מגבלות בהתאם לתקנון התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/11/1986תאריך פרסום: 13/11/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3399. עמוד: 196. שנה עברית: התשמז .
פרסום לאישור בעיתונים09/10/1986תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1986
פרסום להפקדה ברשומות01/05/1986תאריך פרסום: 01/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3327. עמוד: 1969. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/1986תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1986.
החלטה בדיון בהפקדה27/01/1986
קבלת תכנית18/11/1985