שכונה 5 ו- 4 ביישוב תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 378/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 5 ו- 4 ביישוב תל שבע
מספר: 7/ 03/ 378/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת מגרשי אזור מגורים א' - על ידי שינוי יעודי
קרקע מאזור מגורים ושביל להולכי רגל לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
שכונה 4 ו- 5
גושים: 100057, 100059

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39729חלק1
100057חלק
100059חלק
100396חלק46, 69, 72-73
100397חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/05/1993תאריך פרסום: 20/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4111. עמוד: 2766. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1993.
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1993
פרסום להפקדה ברשומות14/01/1993תאריך פרסום: 14/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4076. עמוד: 1279. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/11/1992
החלטה בדיון בהפקדה06/07/1992
קבלת תכנית15/03/1992