שכונה 7 בחורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה 7 בחורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה 7
גושים: 100012

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12002חלק1
100012חלק1, 3, 5-6, 10-17, 19, 21, 44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/1998תאריך פרסום: 10/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4678. עמוד: 5226. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים31/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 31/07/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/07/1998
החלטה בדיון באישור תכנית20/04/1998
פרסום להפקדה ברשומות25/11/1997תאריך פרסום: 25/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4591. עמוד: 740. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים17/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 17/11/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/10/1997
החלטה בדיון בהפקדה16/06/1997
קבלת תכנית14/02/1996