שכונה 7 - רהט

תוכנית 17/ מק/ 2098

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 7 - רהט
מספר: 17/ מק/ 2098
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה בהסכמה ושינוי קוי בנין למגורים במגרש מס' 3 בשכונה 7 ברהט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהטשכ 7
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100225חלק54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 03/ 263שכונה 7 - רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2003תאריך פרסום: 30/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5175. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים06/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2002תאריך פרסום: 21/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5096. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002