שכונה 8 תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 211

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 8 תל שבע
מספר: 7/ 03/ 211
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח לאזור מגורים הכולל 52 מגרשים לבניה פרטית,
מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים וחניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/1980תאריך פרסום: 04/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2655. עמוד: 2352.
פרסום לאישור בעיתונים04/09/1980תאריך פרסום בעיתון: 04/09/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית16/06/1980
פרסום להפקדה ברשומות13/03/1980תאריך פרסום: 13/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2612. עמוד: 1252.
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/1980תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1980.
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1979
קבלת תכנית09/12/1979