שכונה 9 חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה 9 חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים
ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה 9
גושים: 1 / 100013,100013,1 / 100012,100012,100011

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12001חלק1
13001חלק1
100011חלק
100012חלק7, 10
100013חלק5-6
100516חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1996.
פרסום לאישור ברשומות10/11/1996תאריך פרסום: 10/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4455. עמוד: 431. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית26/08/1996
פרסום להפקדה ברשומות28/05/1996תאריך פרסום: 28/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4412. עמוד: 3435. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/05/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/05/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/05/1996
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1996
קבלת תכנית21/09/1995