שכונה 9 - חורה

תוכנית 7/ 03/ 412

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 9 - חורה
מספר: 7/ 03/ 412
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים
ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
גושים: 100011, 100012 1 / 100012, 100013, 1 / 0013
10 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12001חלק1
13001חלק1
100011חלק
100012חלק10
100013חלק5-7
100516חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 767. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים29/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1999. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1999. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית16/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות09/06/1999תאריך פרסום: 09/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4765. עמוד: 3789. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים04/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 04/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/1999
החלטה בדיון בהפקדה18/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/12/1998
קבלת תכנית01/07/1997