שכונות ותיקות - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 126

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונות ותיקות - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 126
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית מסגרת תכנונית המאפשרת הרחבת שטח יח"ד קיימות
בשכונות הותיקות של עיר אופקים באזורי מגורים א', ב' ו-ג'
ע"י קביעת הנחיות והגבלות בניה חדשות תוך שינויים בזכויות בניה,
בהנחיות והגבלות בניה ובקוי בנין, חלוקה מחודשת של מספר מגרשים
ושינויים ביעודי קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק17, 19-20, 25, 37-48, 55-56, 58, 60, 64, 66, 81, 83, 88, 97, 100
39553חלק1, 26, 28, 42, 44, 86, 90, 93, 100-10157-63, 65
39554חלק1, 34, 36, 65, 69, 71, 76, 78, 80, 82, 87, 95, 98-101, 114, 116, 120, 145, 150, 153, 155, 159, 161, 168, 170, 173, 176, 179-180122, 135-136, 143
39555חלק8, 21, 24, 26, 28, 63-65, 106, 108, 123-125, 127, 130, 133, 13692-93
39556חלק23, 28, 32, 39, 43-44, 68, 78-80, 83, 8885
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 77/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך משולבתשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 122הסדרת מגרש מס' 55 ברח' קיבוץ גלויותשינוי
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 23בנק הפועלים - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 34שינוי יעוד לתכנון בעתיד ושטח ציבורי פתוח למוסדר ציבורי, מעון יולדים - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 30שטח למוסדות ציבור - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 21יעוד שטח לבתי מגורים , למוסדות ציבור, מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 74הנחיות בניה לאזור מגורים ג' - שיקום שכונות אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 73שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' - שיקום שכונות - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 79שינוי באחוזי בניה וקוי בניין רחוב גולומב פינת אלי כהן - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 87שטח למוסד סיעודי ובית אבות - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 86שינוי בקו בניין - בלוק 1449 - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 88הנחיות בניה לבלוק 136 ו- 24 - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 83הנחיות בניה - מגרשים 136-139 - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 120שכונת מישור הגפן - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2010
קבלת תכנית10/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000614/04/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501105/12/2005