שכונות מזרחיות - פרדיס

תוכנית ש/ 1384/ חכ/ 156/ ט

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לדיור לאומי
שם: שכונות מזרחיות - פרדיס
מספר: ש/ 1384/ חכ/ 156/ ט
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת כ- 811 יחידות דיור והקצאת שטח למוסדות ציבור,
שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים מסחריים.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח מגורים, שצ"פ, מוסדות ציבור ומסחר.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה בשטח התכנית.
- הנחיה להגשת תכנית איחוד וחלוקה לשטחים חקלאיים הכלולים בתכנית.
- התווית צירי תחבורה ורחובות וחיבורם למערכת דרכים קיימת בישוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמל
חיפהשומרוןפוריידיספוריידיס

תיאור המיקום:
במורדות המזרחים של הישוב פרידיס מצפון לכביש 70 ומזרח לגבעת פרדיס.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10964חלק23-25, 28
11288חלק1, 10, 24, 28, 42-43, 45
11289חלק4-113, 12-13
11332חלק11-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ במ/ 558גבעת פרדיסשינוי
תוכניתש/ 391תכנית מתאר פרדיס.שינוי
תוכניתש/ 11תכנית מתאר זכרון יעקבשינוי
תוכניתש/ מק/ 1087מרכז תרבות פרדיסשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2012תאריך פרסום: 07/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6388. עמוד: 2961. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים26/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/02/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/01/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות29/11/2011
התכנית הועברה לטיפול הועדה לדיור לאומי08/11/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/11/2011
הוגשו התנגדויות25/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר09/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6778. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/09/2011
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/07/2009
קבלת תכנית20/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה לדיור לאומי - מחוז חיפה201200410/07/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה לדיור לאומי - מחוז חיפה201100329/11/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה201101529/11/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח31707/11/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים129709/10/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה לדיור לאומי - מחוז חיפה201100113/09/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)201100426/04/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201001615/09/2010
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201001407/07/2010
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200901814/10/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה