שכונות 12,13- תל שבע - שמעונים

תוכנית 7/ במ/ 191

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונות 12,13- תל שבע - שמעונים
מספר: 7/ במ/ 191
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
שכונות 12 ו-13
גוש: 100058
יזם: משהב"ש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100058חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/10/1996תאריך פרסום בעיתון: 14/10/1996.
פרסום לאישור ברשומות13/10/1996תאריך פרסום: 13/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4448. עמוד: 174. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/09/1996
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1996
פרסום להפקדה ברשומות08/02/1996תאריך פרסום: 08/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4379. עמוד: 1575. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 04/02/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/01/1996
החלטה בדיון בהפקדה30/10/1994
קבלת תכנית17/10/1994