שכונות 18 ו- 19 - כסייפה

תוכנית 7/ 03/ 249/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונות 18 ו- 19 - כסייפה
מספר: 7/ 03/ 249/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
כסייפה - שכונה 19 וחלק משכונה 18
גוש: 100073

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100073חלק25, 54-55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/08/1997תאריך פרסום: 19/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4559. עמוד: 5275. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים11/08/1997תאריך פרסום בעיתון: 11/08/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/07/1997
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1997
פרסום להפקדה ברשומות21/11/1996תאריך פרסום: 21/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4458. עמוד: 539. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/10/1996
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1996
קבלת תכנית19/09/1995