שכונות 26 , 27 - רהט

תוכנית 17/ 03/ 354

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונות 26 , 27 - רהט
מספר: 17/ 03/ 354
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח לאזור מגורים הכולל 73 מגרשים לבניה פרטית
בשכונה 26 ו- 62 מגרשים כנ''ל בשכונה 27,
בנייני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים,
שבילים ציבוריים ושטח לתכנון ובעתיד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהט

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:

גוש: 48 ב.ש. חלק מחלקה: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 02/ 223תכנית מתאר רהטכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/08/1989תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1989. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1989. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1989.
פרסום לאישור ברשומות13/08/1989תאריך פרסום: 13/08/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3688. עמוד: 3856. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/1989
פרסום להפקדה ברשומות01/12/1986תאריך פרסום: 01/12/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3405. עמוד: 284. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים16/11/1986תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1986. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1986. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1986.
החלטה בדיון בהפקדה09/10/1986
קבלת תכנית01/09/1986