שכונות 5,4 - תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 378/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונות 5,4 - תל שבע
מספר: 7/ 03/ 378/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשטח לבנייני ציבור על ידי
שינויים ביעוד קרקע, איחוד מגרשים וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
שכונות 5,4
גושים: 100059, 100057 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39729חלק1
100057חלק
100059חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/11/1998תאריך פרסום: 23/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4701. עמוד: 723. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים08/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/10/1998
החלטה בדיון באישור תכנית27/07/1998
פרסום להפקדה ברשומות01/06/1998תאריך פרסום: 01/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4649. עמוד: 3849. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 14/05/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/04/1998
החלטה בדיון בהפקדה06/04/1998
קבלת תכנית28/05/1997