שכונת "סמדר"יבנאל

תוכנית ג/ 2957

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת "סמדר"יבנאל
מספר: ג/ 2957
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכון מגורים ומשקי עזר חקלאיים אתור ושנוי
אתור שטחים בעלי יעודים שונים, התוית דרכים צבוריים
חניה צבורית ושבילים להולכי רגל

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15437חלק14-27, 31-33
15438חלק15
15439חלק7-14, 27-33, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 704תכנית מתאר יבנאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/11/1984תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1984.
פרסום לאישור ברשומות03/10/1984תאריך פרסום: 03/10/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3903. עמוד: 16. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון באישור תכנית25/05/1982
פרסום להפקדה ברשומות17/12/1981תאריך פרסום: 17/12/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2772. עמוד: 621. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/1979תאריך פרסום בעיתון: 20/06/1979.
החלטה בדיון בהפקדה26/12/1977
קבלת תכנית12/05/1977