שכונת "עמותת אדום" - אילת

תוכנית 2/ 03/ 146/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת "עמותת אדום" - אילת
מספר: 2/ 03/ 146/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחי בניה לטיפוסי המבנים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40086חלק18, 25, 101-103
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2008
קבלת תכנית24/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800128/01/2008