שכונת אלחווארנה, כפר קרע.

תוכנית מ/ 312/ ענ/ 844

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת אלחווארנה, כפר קרע.
מספר: מ/ 312/ ענ/ 844
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הקמת שכונת מגורים בצפיפות בינונית וגבוהה ע"י שינוי יעוד קרקע חקלאית.
- חלוקת השטח למגרשי מגורים, שטחי ציבור, דרכים, מסחר ומתקנים הנדסיים.
- התווית מערכת דרכים, חניות ושבילים להולכי רגל, תוך השתלבות במערכות הדרכים הקיימות בישוב.
- קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשה
חיפהעירוןכפר קרעכפר קרע

תיאור המיקום:
צפון כפר קרע, סמוך לנחל ברקן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12119חלק9277, 89-91, 96, 98, 101, 114-115, 119
12127חלק25-26, 37-47, 72-7423-24, 27-30, 51-52, 60, 63-66, 83
12128חלק22-24, 89
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
תוכניתג/ 569/ אתכנית מיתאר כפר קרע (מפותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/2007תאריך פרסום: 30/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1349. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים22/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/12/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות30/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1387.
פרסום להפקדה בעיתונים25/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006.
קבלת תכנית08/12/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/04/2005
החלטה בדיון בוולק"ח02/02/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית08/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה24/07/2002