שכונת בית האשל - בית מס' 192 - אילת

תוכנית 2/ 03/ 102/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת בית האשל - בית מס' 192 - אילת
מספר: 2/ 03/ 102/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 10% שטח עיקרי, תוספת 9.5% שטח שרות ושינוי בקווי הבניין, במגרש 20 המיועד לאזור מגורים ב'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
רח' מדיין מס' 192, שכונת האשל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק2021
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 102/ 8שכ' אשל חלוקה מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3817. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים12/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/07/2007
החלטה בדיון באישור תכנית21/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1995. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2007
פרסום להפקדה בעיתונים01/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/01/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/12/2006
קבלת תכנית08/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700521/05/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים72328/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200601111/12/2006