שכונת בן גוריון

תוכנית 23/ במ/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונת בן גוריון
מספר: 23/ במ/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים ביעודי קרקע ובהנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת בן גוריון
גוש: 39558

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/04/1992תאריך פרסום: 05/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3991. עמוד: 2693. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים30/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1992.
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 16/07/1991.
פרסום להפקדה ברשומות04/07/1991תאריך פרסום: 04/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3898. עמוד: 3003. שנה עברית: התשנא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/1991
החלטה בדיון בהפקדה10/03/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/03/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה10/03/1991
קבלת תכנית02/01/1991