שכונת בן שמן מערב.

תוכנית גז/ 479/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת בן שמן מערב.
מספר: גז/ 479/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הפשרת קרקע חקלאית ושינוי יעוד הקרקע למגורים, מסחר, בניני ציבור, שצ"פ,
דרכים וכו'.
2. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים, ע"י שינויים ביעודי הקרקע ומתן
הנחיות בניה.
3. הקלה בקו בנין לתואי כביש מס' 1 המוצע עפ"י ת.מ.א 3.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (מושב)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4015חלק7, 23, 33, 46-47
4020חלק62-64
4023חלק44
5701חלק2-34
5702חלק11, 13-14
5703חלק37-39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 32שינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/01/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/10/2001
קבלת תכנית12/09/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201718/09/2002