שכונת בן-גוריון - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 107/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת בן-גוריון - אופקים
מספר: 23/ 03/ 107/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזורי מגורים.
ב. התוית דרכים חדשות, קביעת שטחים ציבוריים פתוחים,
מגרשים לבנייני ציבור וחזית מסחרי.
ג. קביעת גודלי מגרשים מינימליים והוראות בדבר בינוי השטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 107שכונת בן גוריון - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 31/08/1990. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/1990. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/1990.
פרסום לאישור ברשומות26/08/1990תאריך פרסום: 26/08/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3793. עמוד: 3731. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית14/05/1990
פרסום להפקדה בעיתונים02/05/1988תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1988. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1988. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1988.
פרסום להפקדה ברשומות22/04/1988תאריך פרסום: 22/04/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3554. עמוד: 2017. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה16/02/1987
קבלת תכנית01/02/1987