שכונת בני ביתך - ירכא צפון

תוכנית ג/ 10800

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת בני ביתך - ירכא צפון
מספר: ג/ 10800
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
11.1 הקמת שכונת מגורים "בנה ביתך" בצפון מזרח
כפר ירכא עבור 234 יח"ד .
11.2 התווית דרכים ויעוד שטחים למגורים ושטחים
לצרכי ציבור.
11.3 קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18928חלק1, 3, 117
18929חלק31-32, 52-53, 11613, 110
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7506הרחבת תכנית מתאר ירכאשינוי
תוכניתג/ 9192שינוי יעוד הקרקע משטח למבני ציבור לשטח מגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/02/2002תאריך פרסום: 04/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5051. עמוד: 1352. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים01/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/01/2002
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות02/09/2001תאריך פרסום: 02/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5015. עמוד: 3932. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה08/11/2000
קבלת תכנית12/07/1998