שכונת גבעת המכוש שלב ב', כרמיאל .

תוכנית ג/ במ/ 123

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונת גבעת המכוש שלב ב', כרמיאל .
מספר: ג/ במ/ 123
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע אזורי מגורים ואופי הבינוי בהם.
גובה הבנינים (מס הקומות), מס'
יח' המגורים המירבי בכל מגרש.
ב. יעוד שטחים ציבוריים פתוחים לגינון, מגרשי
משחקים וספורט, שטחים להולכי רגל, מקלטים
ציבוריים, מבני טרנספורמציה ותקשורת.
ג. יעוד שטחים לבניית מבני ציבור: קרית חינוך,
הכוללת חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, בי"ס
יסודי, מתנ"ס , אולם ספורט, ספריה, גני ילדים,
מעונות יום, בתי כנסת וכל מבנה אחר שיהיה בשימוש
הקהילה באישור הועדה המקומית.
ד. יעוד שטחים לדרכים ציבוריות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאל

תיאור המיקום:
ישוב: כרמיאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18991חלק39-42, 56, 6034, 36-38, 43-45, 49, 51, 57-59, 61-63, 66, 76-78
18993חלק6-85, 9-11, 13
18994חלק1-23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1997.
פרסום לאישור ברשומות06/03/1997תאריך פרסום: 06/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4500. עמוד: 2465. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/03/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/1997
החלטה בדיון באישור תכנית10/07/1996
פרסום להפקדה בעיתונים15/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1995.
פרסום להפקדה ברשומות26/10/1995תאריך פרסום: 26/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4342. עמוד: 256. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/09/1995
החלטה בדיון בהפקדה23/03/1992
קבלת תכנית12/11/1991