שכונת גנים א' - גן ילדים ופארק מרכזי

תוכנית 2/ 03/ 138/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת גנים א' - גן ילדים ופארק מרכזי
מספר: 2/ 03/ 138/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת תכנון של שטח לבנייני ציבור ואזור מסחרי על
ידי שינויים ביעוד קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
גושים: 40050 (בהסדר)
גבולות התכנית -
צפון - מגרשים 100 - 93
דרום - מגרשים 110 - 101

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40050חלק226-228, 274-276, 294, 298, 301
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1995תאריך פרסום: 30/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4354. עמוד: 641. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים21/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/1995
פרסום להפקדה ברשומות29/01/1995תאריך פרסום: 29/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4279. עמוד: 1722. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים13/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/1994
החלטה בדיון בהפקדה14/02/1994
קבלת תכנית13/04/1993