שכונת גנים א' - משעול הקנה 6 אילת

תוכנית 2/ 03/ 138/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת גנים א' - משעול הקנה 6 אילת
מספר: 2/ 03/ 138/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת מרתף למבנה הקיים, בשטח של 10% משטח המגרש.
ב. קביעת שטחי בניה מרביים לכ- % 72, מתוכם כ- % 60 המהווים שטחים עיקריים.
ג. קביעת קווי בניין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתגנים

תיאור המיקום:
שכונת גנים א' משעול הקנה 6 מגרש 67

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40050חלק101
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 138/ 1מערב 1375 יח"דכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3817. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים26/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית21/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2007תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2102. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/03/2006
קבלת תכנית29/01/2006