שכונת גנים א' - רחוב האלה 7 אילת

תוכנית 2/ 03/ 138/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת גנים א' - רחוב האלה 7 אילת
מספר: 2/ 03/ 138/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה, קביעת גובה ושינויי בקו בניין.

עיקרי ההוראות:
- תוספת זכויות בניה לתוספות בניה עפ''י נספח הבינוי.
- קביעת גובה 6.9 מ' וגובה נקודתי 7.3 מ'.
- שינויי בקו בניין דרומי ומערבי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת גנים א', רחוב האלה 7
קואורדינטה מערב מזרח -Y 150194
קואורדינטה דרום צפון -X 384800

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40050חלק189
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 138/ 1מערב 1375 יח"דשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 845. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים20/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/11/2008
החלטה בדיון באישור תכנית04/08/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3547. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים22/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/05/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/04/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/01/2007
קבלת תכנית07/12/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה