שכונת האשל - רחוב השיטה - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת האשל - רחוב השיטה - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית חדשה לשינוי יעוד מש.צ.פ. לש.פ.פ. ודרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק431, 451, 820-821, 824
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 16שכ' האשל, שינוי לתכנית שיכונים צבוריים קיימתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/01/2006
קבלת תכנית14/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600109/01/2006