שכונת הבית הגדל - הגדלת שטחי הדירות - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 107/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת הבית הגדל - הגדלת שטחי הדירות - אופקים
מספר: 23/ 03/ 107/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת שטחי דירות המגורים
עפ"י דגמים בגרסאות שונות מוצעות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 107/ 8שינוי יעוד מכביש לש.צ.פ ומקלטים - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2006
קבלת תכנית06/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600610/07/2006