שכונת הבנים -בית לחם הגלילית

תוכנית ג/ 7220

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת הבנים -בית לחם הגלילית
מספר: ג/ 7220
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת שטח למגורים שטח ציבוריפתוח ודרכים
שינוי יעוד של איזורים שונים למגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבית לחם הגלילית

תיאור המיקום:
ישוב: בית לחם הגלילית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11365חלק
11366חלק
11367חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/1992תאריך פרסום: 30/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3999. עמוד: 2995. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים08/04/1992תאריך פרסום בעיתון: 08/04/1992.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/02/1992
החלטה בדיון באישור תכנית06/11/1991
פרסום להפקדה ברשומות18/07/1991תאריך פרסום: 18/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3903. עמוד: 3185. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים21/06/1991תאריך פרסום בעיתון: 21/06/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/1991
החלטה בדיון בהפקדה30/01/1991
קבלת תכנית20/11/1990