שכונת הדקל - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת הדקל - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מגרשים המיועדים לאזור מגורים א' מיוחד
על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה לפי התקנות החדשות חוק התכנון והבניה תשנ"ב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
שכונת הדקל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק191-192, 739
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/1995תאריך פרסום: 01/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4308. עמוד: 3429. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים18/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 18/05/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1995
פרסום להפקדה ברשומות11/12/1994תאריך פרסום: 11/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4266. עמוד: 965. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים01/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 01/11/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/10/1994
החלטה בדיון בהפקדה06/06/1994
קבלת תכנית17/08/1993