שכונת הדקל - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת הדקל - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד משטח מסחרי ושטח למבני ציבור, לאזור
מגורים ג' ושביל הולכי רגל, על ידי איחוד וחלוקה
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות27/12/1999תאריך פרסום: 27/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4835. עמוד: 1860. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית04/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1999תאריך פרסום: 29/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4789. עמוד: 4971. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים01/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 01/07/1999.
החלטה בדיון בהפקדה16/06/1999
קבלת תכנית10/06/1998