שכונת הוואדי,סכנין צפון.

תוכנית ג/ 9623

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת הוואדי,סכנין צפון.
מספר: ג/ 9623
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת קרקע בניהול ממ"י למגרשים לשיווק לבנית
מגורים על ידי ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן
מחדש למגרשים לפי סוגי בינוי עירוני.
ב. שינוי יעוד של חלק משטחי המינהל ממגורים לשטחים
לבנייני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים והרחבת
דרכים.
ג. ביטול דרך קיימת והתוויה והקצאת שטחים לדרכים
חדשות, שבילים ותשתיות הנדסיות.
ד. מתן הוראות בניה. קביעת תנאים להבטחת חזות
שכונתית עירונית מתואמת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19269חלק20, 56, 58
19270חלק83
19271חלק9-20, 26-37, 4021-25, 38-39, 41-42
19283חלק63-6761-62
19315חלק20, 167
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 6386מגורים ומבני ציבור סכניןשינוי
תוכניתג/ 7514שינוי לתקנון תכנית המתאר - סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/2000תאריך פרסום: 05/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4931. עמוד: 272. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2000. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו17/09/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות09/03/2000
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1999תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 198. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים03/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 03/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1998
קבלת תכנית16/12/1996