שכונת הורדים

תוכנית ג/ במ/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונת הורדים
מספר: ג/ במ/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזורים לשימושים השונים.
התווית דרכים וסיווגן, הסדרת גישות וחניות לרכב.
קביעת הוראות לפיתוח שטחים ציבוריים והסדרת השימוש
בהם.
קביעת הוראות בנייה למגורים באזורים המיועדים לכך.
הסדרת מגרשי מגורים וגבולותיהם, קווי הבנין ואחוזי
הבנייה המותרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןקרית שמונהקרית שמונהקרית שמונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13138חלק3-5, 8, 10-11, 14-15, 22, 41-43, 45, 47
13148חלק6, 11-12, 25
13183חלק3-4
13184חלק1-5, 7
13185חלק2
13186חלק1, 6, 9
13193חלק1-2, 4, 6-7, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4604שכונת הורדים ועין הזהב, קרית שמונהשינוי
תוכניתג/ 6492שכונת הורדים -קרית שמונהשינוי
תוכניתג/ 3651תכנית מתאר -קרית שמונהשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 24/02/1991.
פרסום לאישור ברשומות07/02/1991תאריך פרסום: 07/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3843. עמוד: 1232. שנה עברית: התשנא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/01/1991
פרסום להפקדה ברשומות13/11/1990תאריך פרסום: 13/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3814. עמוד: 479. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית12/11/1990
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/1990תאריך פרסום בעיתון: 15/10/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/09/1990
החלטה בדיון בהפקדה17/09/1990
קבלת תכנית16/09/1990