שכונת החורש

תוכנית 22/ 02/ 101/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת החורש
מספר: 22/ 02/ 101/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת מסגרת תכנונית למגורים מ- 437 יח''ד ל- 184 יח''ד
והתאמת שטח מוסדות הציבור שלה, (כדוגמת מרכז מסחרי, גני ילדים, מעון יום, בית כנסת ומקווה טהרה) להיקף המוצע בשכונה.

עיקרי ההוראות:
1. שינויי יעוד:
א. ממגורים ג' למגורים א', מגורים ג', מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, דרכים ושצ"פ.
ב. מאזור מגורים מיוחד למגורים א', מגורים ב', דרכים, שצ"פ.
ג. משטח לבנייני ציבור למגורים א', מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, שביל ודרכים.
ד. מאזור מסחרי למבנים ומוסדות ציבור ודרך.
ה. משצ"פ למגורים א', מגורים ב' ודרכים.
ו. מחניון למבנים, מוסדות ציבור ושביל.
2. קביעת שמושים מותרים והוראות בניה.
3. התווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
שכונת החורש
קואורדינטה X 159,700
קואורדינטה Y 592,700

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39617חלק79
39814חלק41
39815חלק49
100279חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 02/ 101/ 15שכונת החורש - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1834. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים15/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית07/02/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 972. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/10/2010
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/09/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/11/2009
קבלת תכנית21/09/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה