שכונת המרכז העירוני - מזרח. מגדל העמק

תוכנית ג/ 13123

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת המרכז העירוני - מזרח. מגדל העמק
מספר: ג/ 13123
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לפתח את תחום התכנית לצרכי מגורים במסגרת מגבלות המקום הנובעות ממציאתן של עתיקות, ובכלל זה אתרי קבורה קדושים.

עיקרי הוראות התכנית :
לתכנן את השטח התחום בקו כחול הנ"ל, ולקבוע הנחיות תכנון, סייגים והוראות לתכנון המפורט:-
א. לקבוע אזורים למגורים ואופן הבינוי בהם, גובה הבניינים ( מספר הקומות), אופי הבינוי , ומס' יחדיות המגורים במיריבי בכל מגרש.
ב. יעוד שטחים ציבוריים פתוחים, לגינון , מגרשי משחקים, מעברי הולכי רגל.
ג. יעוד שטח לדרכים ציבוריות, ולבטל זכויות דרך קיימות עפ"י תכנית גושים /חלקות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמגדל העמקמגדל העמקמגדל העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17448חלק6, 8-28, 34, 41-50, 88, 90, 140, 143, 145, 148, 151-153
17449חלק7-14, 115, 119, 1234-5, 113, 117, 121, 125, 128-129, 131, 134, 140, 154, 164, 171
17451חלק74
17697חלק47, 49-51
17821חלק29-30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ בת/ 201תכנית מפורטת מס' המהווה שינוי לתכנית מתאר מגדל-העמק ג / 323 .שינוי
תוכניתג/ במ/ 139שכונת המרכז העירונישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4215. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית14/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2005תאריך פרסום: 27/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1197. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה31/07/2002
קבלת תכנית10/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים46529/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200202131/07/2002