שכונת הרחבה - קיבוץ דן

תוכנית גע/ מק/ 248

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת הרחבה - קיבוץ דן
מספר: גע/ מק/ 248
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.איחוד חלקות וחלוקה מחדש בהסכמה להתאמת חלוקת המגרשים למצב בקיבוץ הקיים.
2. שינוי קוי הבניין הקבועים בתכנית ג/ 14614.
3. הרחבת דרך בתוואי המאושר.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד חלקות וחלוקה מחדש בהסכמה על פי סעיף 62א(א)1 לחוק.
2. הרחבת דרך בתוואי המאושר על פי סעיף 62א(א)2 לחוק.
3. שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית ג/ 14614 על פי סעיף 62א(א)4 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןדן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13234חלק2
13235חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14614קיבןץ דןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות28/06/2012תאריך פרסום: 28/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6439. עמוד: 5009. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200810/07/2012