שכונת הרקפת - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת הרקפת - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' לבניה
משותפת (בניה טורית).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1882חלק39, 42, 45, 54, 57
1894חלק5-10, 16, 62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 06/12/1992.
פרסום לאישור ברשומות01/10/1992תאריך פרסום: 01/10/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4046. עמוד: 32. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון באישור תכנית13/04/1992
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1991תאריך פרסום: 26/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3957. עמוד: 1293. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים09/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1991.
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1991
קבלת תכנית08/08/1990