שכונת זכרונה במזרח זכרון יעקב.

תוכנית ש/ 839

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת זכרונה במזרח זכרון יעקב.
מספר: ש/ 839
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- איחוד וחלוקה מחדש של השטח ללא הסכמת בעלים.
- הכנת תכנית מפורטת לבניה למגורים תוך שינוי יעוד ממגורים ג' למגורים א' ו- ב'.
- שינוי יעוד של שטח חקלאי לאזורי מגורים מרכז מסחרי ושטחי ציבור.
- קביעת מערך דרכים חדשות והרחבת דרכים מאושרות.
- קביעת הוראות בניה ופיתוח השטח כולל התשתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב

תיאור המיקום:
שכונת זכרונה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11304חלק7-11, 13-14, 18
11307חלק13-17, 19-20, 28, 33-346-7, 10, 12, 24, 29-32, 38
11327חלק4, 7-9
11710חלק1-5
11711חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 126הרחבת מרכז ספורט בזכרון יעקבשינוי
תוכניתש/ 11תכנית מתאר זכרון יעקבשינוי
תוכניתש/ 420קמפוס מנו"פ - זכרון יעקבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/03/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/07/2000
קבלת תכנית03/07/2000