שכונת חוטר ב'

תוכנית ממ/ 1457/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת חוטר ב'
מספר: ממ/ 1457/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בבאר יעקב
- הקמת שכונת מגורים בת 202 יחידות דיור

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע מהתקפים בתכנית זו : מגורים א' מיוחד אזור חקלאי לייעודים המוצעים הבאים : מגורים ב', מגורים ג', שטחים למבנים ומוסדות ציבור, דרכים מוצעות ודרכים משולבות ושטחים פתוחים.
- הקטנת קו בנין לדרך מס' 431 מ- 100 מטר ל- 75 מטר.
- הקצאת דרכים חדשות, דרכים משולבות וקביעת הסדרי תנועה.
- קביעת זכויות מעבר בתחומי מגרשי המגורים.
- קביעת תכליות, שימושים הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
חוות דעתחוות דעת - חוות דעת מינהל התכנון
נספחיםנספחים מופקדים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקבאר יעקבבאר יעקבהבנים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3785חלק18
4722חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
הוגשו התנגדויות12/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום להפקדה ברשומות23/07/2012תאריך פרסום: 23/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6449. עמוד: 5430. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה29/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/04/2012
קבלת תכנית29/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה לדיור לאומי - מחוז מרכז201201330/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה לדיור לאומי - מחוז מרכז201200929/04/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה