שכונת חורשת האקליפטוס - קרית מלאכי

תוכנית 18/ 02/ 102/ 82

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת חורשת האקליפטוס - קרית מלאכי
מספר: 18/ 02/ 102/ 82
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת השטח העיקרי.
1. בנין מס' 4: יצירת 5 יח"ד נוספות.
2. בנין מס' 3: יצירת 1 יח"ד נוספת.
א. קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש מס' 12 ( אזור מגורים מיוחד)
ל- 15,640 מ"ר מתוכם 12,421 מ"ר המהווים שטחים עיקריים
( בבנין מס' 4 3430 מ"ר שטח עיקרי ).
ב. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
ג. קביעת הנחיות כלליות לתשתיות.
ד. קביעת התנאים למתן היתר בניה ושלבי ביצוע התוכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכיקרית מלאכי

תיאור המיקום:
חורשת האקליפטוס

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
301חלק138
2545חלק27, 79-80
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית18/ 02/ 102/ 73/ אאתר אקליפטוס -קרית מלאכישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/05/2006תאריך פרסום: 10/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5526. עמוד: 3162. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים12/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית06/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1908. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2005
קבלת תכנית20/04/2005